Yaşar Üniversitesi Ücretleri


Yaşar Üniversitesi


Yaşar Üniversitesi
Üniversite Caddesi No:35-37 Ağaçlı Yol Bornova/İZMİR
Telefon: 0232 411 50 00
Web: http://www.yasar.edu.tr/
E-Posta: bilgi@yasar.edu.trFakülte ve Bölüm Adı Tercihlerim Burssuz Ücreti
Fen-Edebiyat Fakültesi
Aktüerya Bilimleri Tercih Et 21500 TL
İstatistik Tercih Et 21500 TL
Matematik Tercih Et 21500 TL
Hukuk Fakültesi
Hukuk Tercih Et 21500 TL
Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık Tercih Et 21500 TL
Mimarlık Tercih Et 21500 TL
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Tercih Et 21500 TL
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tercih Et 21500 TL
Endüstri Mühendisliği Tercih Et 21500 TL
Yazılım Mühendisliği Tercih Et 21500 TL
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstriyel Tasarım Tercih Et 21500 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Tercih Et 21500 TL
İşletme Tercih Et 21500 TL
Turizm ve Otel İşletmeciliği Tercih Et 21500 TL
Uluslararası Lojistik Yönetimi Tercih Et 21500 TL
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Tercih Et 21500 TL
Radyo, Televizyon ve Sinema Tercih Et 21500 TL

Yaşar Üniversitesi

Kuruluş Kararı  : Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı 1999 yılında Yaşar Üniversitesi adıyla bir üniversite kurma kararı aldı. Endüstriye olan katkısı ve öncülüğü ile bilinen Yaşar Topluluğu yine öncü niteliği taşımayı amaçlayan bir üniversite yaratmak için yola çıktı.

Kuruluş Kanunu ve Kampus : Yaşar Üniversitesi, 29 Mart 2001 tarihinde TBMM'ce onaylanan 4633 sayılı kanun ile yasalaştı ve 2002-2003 akademik yılında kent içindeki Alsancak Kampusü'nde eğitime başladı. Alsancak kampüsünde hazırlık öğrencileri eğitim görmektedir. Selçuk Yaşar (Bornova/ Ağaçlıyol) kampüsünde lisans ve ön lisans eğitimleri verilmektedir.

Stratejik Oryantasyon : Vizyon ve misyon tanımlamaları Yaşar Üniversitesi'nin, teknoloji ve bilimi entegre eden, fen ağırlıklı, dünyaya açılmış bir üniversite olabilmesi için 'Yapılması Gerekenler Çalıştayı' gerçekleştirilerek, bir yol haritası belirlenmiş; yeni bölümler, yeni gereksinimler ve toplumdaki geleceğe ilişkin eğilimler saptanarak bir eylem planı oluşturulmuştur.