İstanbul Kültür Üniversitesi Ücretleri


İstanbul Kültür Üniversitesi


İstanbul Kültür Üniversitesi
Ataköy Yerleşkesi, 34156 Bakırköy / İSTANBUL
Telefon: 0 212 498 41 01
Web: http://www.iku.edu.tr/
E-Posta: kultur@iku.edu.tr


İstanbul Kültür Üniversitesi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin çağdaş medeniyet seviyesini aşma yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin de ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır.

Kaliteli eğitim ve öğretime ulaşabilmenin sorunları ve bunların çözüm yöntemleri, İKÜ için çalışan kişilerin yeni karşılaştıkları sorunlar değildir. Çünkü İKÜ, 1930'lu yıllardan bu yana eğitim ve öğretim konusunda başarıyla uğraş veren eğitimci kişilerin etkin olduğu bir vakıf tarafından kurulmuştur. Üniversite, eğitimci özelliklere ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan Mütevelli Heyet tarafından yönetilmektedir.

Kent üniversitesi tipindeki Şirinevler Kampüsü'nde bulunan binalarımızdaki büro, derslik ve laboratuvarlar özenle inşa edilmiş ve özenle donatılmışlardır. Şirinevler Kampüsü'ne ek olarak 40 bin m2 kapalı alan ve 25 bin m2 açık alan olmak üzere toplam 65 bin m2’lik yeni Ataköy Kampüsü,2004-2005 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulmuştur. Bu kampüste çeşitli bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği salonların yanı sıra spor kompleksine de yer verilmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren, meslek yüksekokullarında eğitim yapan öğrenciler için 6000 m2  yeni bir kampüs açılmıştır.

İKÜ'nün yedi fakültesindeki 23 bölümde, üç meslek yüksek okulundaki 18 programda ve iki enstitüsündeki 6 doktora 28 yükseklisans programında 2011-2012 akademik yılında 7755 öğrenci öğrenim görmektedir. Bu öğrencilere 383 kadrolu, 228 saat ücretli toplam 611 öğretim elemanı ders vermektedir. Üniversitemizde öğrenci/öğretici oranı 11’dir. Dersler ve uygulamalar küçük gruplar halinde, her öğrencinin aktif katılımını sağlayarak yapılmaktadır.